Artikel Terbaru

Sangkar Yang Koyak

Siapa yang hendak merusak sangkar burung yang koyak. Baginya tiada cinta bersemi dalam nurani. Mengertilah sangkar burung itu perlu cinta. Jadilah dia sang pemimpin yang berani. Cinta tiada bersemi dalam sangkar burung yang koyak. Yang koyak biasanya rapuh tuk mendayuh. Berlabuhpun pudar pada akhirnya.

Type and hit Enter to search

Close